Rýchly kontakt: +421 915 951439 | e-mail: info@focusreality.sk

O spoločnosti

FOCUS reality je realitnou kanceláriou zameranou najmä na sprostredkovanie predaja, kúpy ale tiež prenájmu nehnuteľností. Našou filozofiou je profesionalita, rýchlosť a dôslednosť a našou snahou je poskytnúť Vám služby na čo najvyššej možnej úrovni, komfort a bezpečie pri kúpe, predaji, alebo prenájme Vašej nehnuteľnosti.

Služby: Naše služby zahŕňajú efektívny marketing realizovaný za účelom sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti taktiež zabezpečenie kompletného a spoľahlivého právneho servisu cez spolupracujúcu advokátsku kanceláriu a to :

- vypracovanie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy (Rezervačnej zmluvy)
- vypracovanie Kúpnej zmluvy (Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti)
- vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností príslušného okresného úradu
- úradné overenie podpisov na Kúpnych zmluvách
- správny poplatok zaplatený v kolkoch potrebný pre prevod vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností príslušného okresného úradu
- doručenie všetkých dokumentov potrebných na prevod vlastníckeho práva na kataster nehnuteľností príslušného okresného úradu
- dohľad nad vyplatením kúpnej ceny
- dohľad nad prevodom vlastníckeho práva
- odovzdanie nehnuteľnosti (preberací protokol) 

Tešíme sa na spoluprácu! Váš tím FOCUS reality.

Kontaktná adresa

FOCUS Reality
Adresa prevádzky : 
Obchodný dom Area Centrum
Na. 1 poschodí
Námestie SNP 19, 960 01 Zvolen

Garancia najnižšej ceny

Táto garancia znamená, že ak nájdete rovnakú nehnuteľnosť v inej kancelárii, garantujeme vám že vám ponúkneme rovnakú cenu.